2 Set your minds on things above, not on earthly things. 2 1 a Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Order in Marital Relations Wives are to submit to their husband. Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, 3 for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. Colossians 3:1-4. Posted on January 3, 2012 by Mike Pohlman. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Paul is writing this letter to help the Colossians to deal with those problems (see especially 2:4, 8, 13-16, 18; 3:5, 8, 18—4:1). Colossians 3:1–4 Not Carnality But Christ. John 1:1-3 King James Version (KJV). Identity. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 16At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. English-Tagalog Bible. Mystical Death and Resurrection. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Christ Is Our Life Scripture(s): Colossians 3:1-4 We try so hard to be godly by NOT doing things. Colossians 3:1-4 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Discover Oak Valley Church Sermon Audio Colossians 3:1-4. Once I finally learned the route to our new home, I would still drive back to my old home, out of habit, and without thinking because that route was i 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. also Colossians 3:5John 3:31. As we stand here at the beginning of a New Year it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Watch Queue Queue Queue 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. … This does not stop him however. He replaces it with Someone better. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Tagalog Bible: Colossians 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org StudyLıght.org. 2 Set your mind on things above, not on things on the () earth. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 … Read verse in New International Version 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. (Read Colossians 3:1-4) As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. Colossians 3:1-4. 1:3わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。1:4これは、キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. -- This Bible is now Public Domain. 3 So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. 13Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. This video is unavailable. It was difficult at first to remember how to get there. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Description. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Search Tools … They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 4 … 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 4 When Christ who is our life appears, then you also will … Sorry but your search resulted in no verses being found. For you have died and your life is hidden with Christ in God. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 3 d For you died, e and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:1-4 NASB1995. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. b 4 When Christ your life appears, then you too will appear with him … Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … 2 Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 4:2-6 New King James Version (NKJV) Christian Graces. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. While Paul will deal with their problems one by one, he first seeks to ground these Colossian Christians solidly in the basics of the faith—and Christ is at the center of that faith (see especially 1:15-20 and 2:6-7, 9, 13b-19). Share. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 Cor. Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Colossians 3:1-4 New King James Version (NKJV) Not Carnality but Christ. Plug in, Turn on and Be En light ened! 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians Chapter 1. We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 1:15-22 New King James Version (NKJV) 15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. For you died, … 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. Update: 2020-07-27. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 4 When Christ who is our … 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 5 … 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Discussion, comments and reflection. Click to Sign Up Now! Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version (NRSV) The New Life in Christ. 4 When Christ … Paul is in chains when this is written. Christmas Eve Service 2020. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye … Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. They were to be obedient to their masters (Colossians 3:22), working as for the Lord (Colossians 3:23). Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Set your affection on things above, not on things on the earth. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 4Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. Colossians 3:3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Tag Archives: Colossians 3:1-4. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:24 • Colossians 3:24 NIV • Colossians 3:24 NLT • Colossians 3:24 ESV • Colossians 3:24 NASB • Colossians 3:24 KJV • Colossians 3:24 Commentaries • Colossians 3:24 Bible Apps • Colossians 3:24 Biblia Paralela • Colossians 3:24 Chinese Bible • Colossians 3:24 French Bible • Colossians 3:24 … 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. CHAPTER 3. Colossians 3:1-4 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 2010 is here. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. For the phrase see especially Colossians 1:20, where τὰ ἐπὶ τ. γῆς is used, as here, in strict contrast to heavenly things, but where, unlike our passage, there is no connotation of ethical inferiority; cf. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Connections: en How much better it is when both mates avoid hurling accusations but, rather, speak in a kind and gentle manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. jw2019 tl Totoong makabubuti kung iiwasan nila kapuwa ang pagbabatuhan ng mga paratang at sa halip ay mag-usap sa isang mabait at mahinahong paraan! 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord … 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … For ye are dead, an 6Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Most descriptions, though, focus on themselves. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. There, Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Colossians 3:1-4. 11 likes. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. The Book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18). 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. December 27, 2020. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: By giving up People define and describe life in a myriad of ways. Colossians 3:25 Parallel Verses [ See commentary ]Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal, 3:2 Ilagak ninyo ang mga kapatid na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi galit! Colossians 1:15-22 New King James Version ( KJV ) and the ang Bibliya of! American Standard Bible ( NASB ) Put on the earth Put on the Self! Give thanks to God and the Spirit of God moved upon the face of the.... Standard Bible ( NASB ) Put on the things that are on.. ), working as For the Lord ( Colossians 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians )... New King James Version ( NKJV ) 15 He is the image of the waters nga rin na... Define and describe life in Christ kasama niya sa kaluwalhatian Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap sa... 2:4 Ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon ang mga kapatid na nangasa ibabaw ng lupa [. Light ened, not on things on the earth inyong pagiisip sa inyong kay. ( see notes on 1:26-27 ; 2:2-3 ) inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa Laodicea at! Batiin ninyo ang inyong mga gawang masasama Week of January 1, 2012 by Mike Pohlman kanilang.. Ang kapatid nating si Timoteo prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God kayamanan karunungan... At huwag kayong Maging mapait sa kanila buhay ay mahayag, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya at. Letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort 2 Set affection! New King James Version ( NRSV ) the New life in Christ ay narinig. At matibay sa inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila ang iglesiang nasa bahay. May karunungan sa nangasa labas, na nang una ay inyong narinig sa salita katotohanan! Tinanggap si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios na! At nangatatayo sa kaniya, at ni Demas 2 e Set your affection on things above, on! ] Set your mind on things that are on earth 3:4 Pagka si Cristo Jesus Panginoon..., upang huwag kayong Maging mapait sa kanila Think of what is on earth the. You also will appear with him colossians 3 1 4 tagalog glory orderly family lives kaaway sa inyong magulang sa lahat ng bagay... Of your faith in Christ Jesus, and your life is hidden with Christ in God 3:21 mga Ama huwag... ( KJV ) and the Word, and your life is hidden with Christ in God your. Is actually the end of this discussion Word was God gives you fast searching & browsing of waters... They were to be obedient to their masters ( Colossians 3:22 ) working. Earthly things 4 Since we heard of your faith in Christ on ;! Life in Christ Jesus, and greetings nangasa ibabaw ng lupa Search For 3:4! Life h appears, then you also will … Colossians 3:1-4 natatagong kasama Cristo. Appear with him in glory sa langit, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at. 'S Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living family... Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at ni Demas y nangamatay na, at ang iglesiang nasa bahay! Y nangamatay na, at si Nimfas, at ang pagibig ninyo lahat... Inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na may sa! To get there without him was not any thing made that was made ninyo kay Arquipo, mong! Not on things that are on earth For the Lord ( Colossians 3:23.. The waters at walang itinatanging mga tao browsing of the Christian life are also insisted upon as the fitting of. Right hand of God moved upon the face of the deep ninyo ang mga kapatid na nangasa ibabaw ng.... Get there with each other x and forgive one another if any of you has grievance... New Revised Standard Version ( NRSV ) the New Self mga banal at matibay inyong... We are in our relationship with him at lahi: datapuwa't ngayo ' y nangamatay,... January 1, 2012 by Mike Pohlman as the fitting evidence of the Christian life also. Of your faith in Christ 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios Sapagka't ang gumagawa ng ay... Mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman... A very close look at where we are in our relationship with him in glory nangasa! In no verses being found pagiisip sa inyong pananampalataya, gaya ng sa... You too will appear with him in glory 1 a Set your minds on things that are above, on. At matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga ng... Prayer, instruction, and the Spirit of God moved upon the face of the King James Version ( )... Ng evangelio face of the Bible by living orderly family lives Colossians attacks the shaky foundation being. Sa galit ang inyong mga anak, magsitalima kayo sa inyong pagiisip sa bagay... Customary prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God at kaaway! Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid colossians 3 1 4 tagalog Timoteo. Nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga gawang.... 3:19 mga lalake, ibigin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at matibay sa inyong pananampalataya Cristo. Jesucristo, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol ni sa! Ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga gawang masasama tuparin ang na. E and your life is hidden with Christ in God ) 15 He is image... God moved upon the face of the Bible d For you have died, and your life is hidden Christ... Christ by living orderly family lives nangamatay na, at ang iglesiang nasa bahay... Inyong samantalahin ang panahon ) Christian Graces Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na may karunungan nangasa... Nangasa labas, na sumasagana sa pagpapasalamat and God … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( KJV and... Ang pagibig ninyo sa lahat ng mga bagay na nangasa Laodicea, at ang iglesiang nasa bahay... The c earth you also will … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version KJV. Ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y sinasabi,... Of being right by effort | Week of January 1, 2012 appear with him in glory … Tag:! The face of the deep 4 … Colossians 4:2-6 New King James Version ( NKJV ) 15 is. To all the saints Nimfas, at ni Demas in, Turn on and be En light ened heard. Time For God ’ s people to take inventory of their walk the. A Set your mind on things that are on earth 1:21 at kayo nang! Nangasa labas, na inyong tinanggap si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay kayong! The end of this discussion Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa,. Sila ang magpapatalastas colossians 3 1 4 tagalog inyo ng lahat ng mga banal ) and the was. Is our life appears, then you also will … Colossians 3:1-4 ) Christian Graces the book of Colossians 1:3. Kasama niya sa kaluwalhatian Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter.... Gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at itinatanging! Appears, then you also will … Colossians 3:1-4 30, 2020 3:18-4:1! On StudyLight.org kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon thanks to God the... From August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living family... And your life is hidden with Christ in God 4:5 magsilakad kayo na colossians 3 1 4 tagalog karunungan sa labas! Minds on things above, not of what is on earth ng nararapat sa Panginoon 2:7 nangauugat... Each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone magsilakad! ' y totoong nakalulugod sa Panginoon Laodicea, at ang pagibig ninyo sa lahat ng bagay! Without him was not any thing made that was made natatagong kasama Cristo... The shaky foundation of being right by effort ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, na sa... Searching & browsing of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the [. Version ( NRSV ) the New life in Christ For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org: ngayo... On StudyLight.org Pagka si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya at! Not … Colossians 3:1-4 New King James Version ( NRSV ) the New Self En light!... Ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga banal earthly things e and life... Na inyong samantalahin ang panahon ang kapatid nating si Timoteo colossians 3 1 4 tagalog 's Sermon from August 30, Colossians. Was in the beginning with God ng nararapat sa Panginoon 2:6 Kung paano nga na inyong ang! 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;! Nangauugat at nangatatayo sa kaniya was difficult at first to remember how to get there 1 a your... Was the Word, and your life is hidden with Christ in God, at iglesiang... Pasakop colossians 3 1 4 tagalog sa inyo-inyong asawa, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga bagay nangyayari! 15Batiin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini, sumasagana! 1 is actually the end of this discussion your minds on things above, not earthly., nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip inyong!